holder

view on second floor, photo Gert-Jan van Oostende

 

KAPKAR/TW-3902
architectual construction
De Watertoren, Vlissingen, NL

KAPKAR/TW-3902 is an installation in the Watertoren (water tower) in Vlissingen. I have known this water tower from an early age, for my grandfather was sub-contracted to build it. This made it even more interesting for me to carry out an intervention there. On entering the tower, a dark brick structure on the outside, I was astonished by the daylight flooding in through the narrow, vertical slits. The robust concrete structure supporting the water tank at the top of the tower also surprised and intrigued me. I was struck by the fact that the tower’s verticality is far from evident in its interior, for it is divided into separate closed stories. The only place where you can fully experience the tower’s height and verticality is on the grids of the hoisting hatches. Removing all the grids created a 2 x 1-m hole that is 25 m deep, from top to bottom – a new and interesting space in the water tower.

KAPKAR/TW-3902 is an extrapolated and reinterpreted element based on the dimensions of the concrete structure. It is in fact an evolution of the principle of KAPKAR/TC-23. It is an object that is literally clamped between the ceiling of the ground floor and the floor of the second story, its dimensions deriving one to one from the existing concrete structure. I slid the elements across each other and suspended them with cables and tensioners in such a way that they did not touch each other (tensegrity). The object simultaneously occupies its own space and creates a new space.

________

KAPKAR/ TW-3902 is een installatie in de Watertoren in Vlissingen. Deze watertoren is mij al van kleins af aan bekend, omdat mijn grootvader de toren heeft gebouwd als onderaannemer. Dit maakte het nog bijzonderder om een ingreep in dit gebouw te doen. Direct bij binnenkomst in de van buiten met donkere stenen gemetselde toren was ik verrast door het overvloedige daglicht dat naar binnen treedt via de smalle verticale spleten. Ook de robuuste betonconstructie die het watervat bovenin draagt, verraste en intrigeerde me vanaf het begin. Opvallend is dat de verticaliteit van de toren binnen niet tot zijn recht komt. Het geheel is opgedeeld door afgesloten vloeren. De enige plaatsen waar je de hoogte en verticaliteit ten volle beleeft, is op de roosters van de hijsluiken. Door alle roosters te verwijderen ontstond een gat van 2 x 1 meter en 25 meter diep, van boven naar beneden – een nieuwe interessante ruimte in de Watertoren.

KAPKAR/ TW-3902 is een geëxtrapoleerd en geherinterpreteerd element gebaseerd op de maten van de betonnen constructie. Het is in feite een doorontwikkeling van het principe van KAPKAR/TC-23. Het is een object dat zich letterlijk tussen het plafond van de begane grond en de vloer van de tweede verdieping klemt, waarvan de maten een op een zijn afgeleid van de bestaande betonnen constructie. De elementen heb ik over elkaar heen geschoven en zo afgespannen met kabels en spanners dat ze elkaar nergens raken (tensegrity). Het object neemt een eigen ruimte in en creëert tegelijkertijd een nieuwe ruimte.

view on first floor, photo René de Wit

view on second floor, photo René de Wit

view on third floor, photo René de Wit

view on third floor, photo René de Wit

Construction Model

model KAPKAR/ TW-3902, photo René de Wit