holder

front view, photo Paul Litherland

 

KAPKAR/TCM-656
architectural construction
Galerie Clark, Montréal, CA

Temporary construction for the Clark artists’ initiative Galerie Clark in Montréal, Canada

656 x 193 x 235 cm

construction plywood, steel cables, tensioners, nuts,bolts, screws, cramp plates

Exhibition ‘Best Before/Tenminste houdbaar tot’, exchange project with De Overslag, Eindhoven

Realized with the financial support of Het Noordbrabants Fonds voor Beeldende Kunstenaars

Normally I visit a space if I’m asked to make a work there. I take photos, absorb the space and measure it. This gives me an insight into it dimensions, scale and proportions. It’s a set ritual. Since the Clark gallery is in Canada, however, this time I couldn’t just go there and back for a look. The measurements on the floor plan I was sent were in inches. That’s always tricky. I also know from experience that you have to check every measurement on any drawing you’re given. There’s usually a mistake somewhere or the margins are slightly too large. What I could see on the floor plan was that substantial concrete columns were concealed behind the plasterboard walls. Apparently this was necessary to make the space suitable for the display of art works like paintings and photos. I always think it’s a pity to hide such structural elements. You should actually make a feature of them. These two factors, my uncertainty regarding the dimensions of the space and the two concrete columns, provided my starting points in the development of this lever construction. Through a number of models I designed a five-piece telescopic structure. This could vary in size with a margin of approximately one meter. The construction was intended to mark the position of the two columns behind the walls. In a kind of inversion of the anchor beam principle, the construction not only wedges itself in position, it also appears to be pushing apart the building from which it derives its existence. Construction and destruction captured in a single image. In order to achieve this I made a prototype configuration in my studio, in addition to my usual models. Between the studio walls I experimented with the appropriate dimensions and proportions to distribute the forces on the work. Shortly before I left for Canada, the work had just started to hang. In Montréal I made a new improved version in the wood workshop. This remained suspended for six weeks. It suffered from instability and had to be adjusted frequently, particularly during the first few days. Strangely enough, no-one seemed to notice this and everyone assumed that the work was completely stable, as it certainly appeared to be, but nothing could have been further from the truth.

________

Normaal gesproken ga ik altijd naar een ruimte toe als ik word uitgenodigd om een werk te maken. Ik maak foto’s, laat de ruimte op me inwerken en meet haar op. Dit geeft me inzicht in de maat, schaal en verhoudingen van de ruimte. Het is een vast ritueel. Omdat galerie Clark in Canada is, kon ik deze keer niet even op en neer om te meten. De maten die ik van de plattegrond had waren in inches. Dat is sowieso lastig, bovendien weet ik uit ervaring dat je elke maat op een aangeleverde tekening moet nameten. Meestal zit er wel een fout in of zijn de marges iets te groot. Wel had ik op de plattegrond gezien dat achter de gipsplaten wanden flinke betonkolommen waren weggewerkt. Dit was blijkbaar nodig om de ruimte geschikt te maken voor onder meer schilderijen en foto’s. Ik vind het altijd zonde om constructieve elementen weg te werken. Die moet je juist laten zien. Deze twee gegevens, de onzekerheid over de maten van de ruimte en de twee betonkolommen, zijn voor mij de aanleiding geweest om deze hefboomconstructie te ontwikkelen. Via een aantal modellen heb ik een vijfdelige telescoopconstructie ontworpen. Deze kon in maat variëren met ongeveer een marge van één meter. Deze constructie was bedoeld om de twee kolommen achter de wanden te markeren. Als een soort omgekeerd principe van een ankerbalk die zich tussen de kolommen drukt de constructie zich niet alleen zelf vast, ze lijkt ook nog het gebouw waaraan ze haar bestaansrecht ontleend uit elkaar te drukken. Constructie en destructie in één beeld gevangen. Om dit te bereiken heb ik in mijn atelier naast de gebruikelijke modellen een 1:1 proefopstelling gemaakt. Tussen de muren van mijn atelier heb ik de juiste maten en verhoudingen om de krachten op het werk te verdelen uitgeprobeerd. Kort voor ik naar Canada afreisde, bleef het werk net hangen. In Montréal heb ik in de houtwerkplaats een nieuwe, verbeterde versie gemaakt. Deze is daar zes weken blijven hangen. Er was sprake van een wankel evenwicht, dat vooral de eerste dagen een paar keer moest worden aangespannen. Het vreemde was dat niemand dit in de gaten had, iedereen ging ervan uit dat het werk was zoals het eruit zag, ontzettend stabiel, maar het tegendeel was waar.

installation clamp, photo Paul Litherland

front view, photo Paul Litherland

installation clamp, photo Paul Litherland

installation clamp, photo Paul Litherland

front view with visitors

the opening

Construction Model

model KAPKAR/ TCM-656 construction, photo by René de Wit

develop models KAPKAR/ TCM-656 construction

1:1 scale detail KAPKAR/ TCM-656 construction