holder

photo René de Wit

 

KAPKAR/TAW-BW-5860
studio dwelling
Wood Architecture Prize 2006, ZIN Vught, NL

​Studio dwelling for artists in residence

Hout architectuurprize 2006, winning project

AM NAi prize 2006, nomination

Nederlandsse bouwprijs 2007, honourable mention in the ‘Buildings’ category

In the grounds of Huize Steenwijk in Vught is an old monastery of the Tilburg Friars. Redeveloped by Marx & Steketeebarchitects, this monastery is currently used by ZIN in Werk, an organization concerned with bringing meaning to work. At the center of the estate, detached from the monastery, is a freestanding building. Used in the past as a pigsty, a hayloft and a tool store, but mainly as a store for fruit from the estate’s own orchards, the old barn now serves as a guest studio. As the first guest artist in this studio, I was allocated the task of making the barn fit for temporary accommodation in an unusual yet elementary fashion. It was my second commission on the estate, after Ontvangstkamer/Postkamer [Wall Reception/Post Room].

The barn is 15 m long, 7 m wide and 7.5 m high. It is built of brick with a traditional wooden roof construction of four collar beam trusses with anchor beams secured in the brickwork of the walls. During the building’s renovation, the north wall was entirely removed and rebuilt in traditional brickwork; five new, large windows were also inserted, their dimensions based on the size of the sections between the trusses. A feature of the original building was the rear section where both the anchor beam of the fourth truss and the anchor beam at the gable end were positioned more than a meter below the other beams. This provided me with the initial inspiration for my design for a studio dwelling. It was clear to me from the beginning that the roof construction had to be retained and, where possible, highlighted. Luxury and comfort lead to automatic actions which in turn engender mental stupefaction. Spatial experience and simplicity in use are therefore an absolute must for a work space; contact with your work must also be as constant as possible. You should be able to ‘hide’ from your work, but not by closing a door behind you.

The KAPKAR/TAW-BW-5860 studio dwelling is a free-hanging construction that appears both independent and dependent in the space. Dependent in the sense that the construction is supported by the existing beam structure and independent in its symbiotic integration as a separate, contemporary element. It is made of pine construction plywood, a modern application of the same wood as that of the beams on which it rests. Although this element seems a complex structure, it is actually quite simple in its organization. Technical fittings and installations are on the outside wherever construction allows, keeping the interior spaces as pure as possible.

I started by placing a flat attic floor on the slanting anchor beams. Around this I fitted a parapet which follows the slant of the truss leg. This causes the entire construction to appear to merge with the roof structure. In the centre of the attic floor I made a vertical passage that widens as it angles upwards to connect with an opening in the barn’s gable end. This passage divides the upper story into two spaces, with a sleeping area to the left and a living area to the right. On the lower level the passage breaks 20 cm through the end wall, where once there was a pig hatch; clear glass allows daylight to enter through this opening and split the studio dwelling visually into two sections. I then suspended three identical volumes from this passage. Two of these are beneath the attic floor, at ground floor level; the space to the left serves as a shower room and lavatory, the space to the right as a kitchen. The third volume, above the attic floor, is turned; it projects outside through the end gable and is fitted with a large pane of glass. This volume is the opposite of a traditional balcony, an outside space that is brought inside, for it is an inside space that has been drawn outside. It has a view of the estate and the graveyard, and offers a place for thought and meditation.

______

Op het landgoed Huize Steenwijk van de Fraters van Tilburg in Vught bevindt zich een voormalig klooster dat is verbouwd door Marx & Steketee architecten. Het klooster is in gebruik door ZIN in Werk, een ideële instelling die zich bezighoudt met werk en zingeving. Midden op het terrein, los van het klooster, staat een oude schuur die als gastatelier functioneert. Deze schuur is in gebruik geweest als varkenshok, hooizolder, opslagplaats voor gereedschappen en voornamelijk als opslagplaats voor fruit van de voormalige eigen boomgaard. Als eerste gastkunstenaar in het atelier viel mij de opdracht ten deel om de schuur op een bijzondere, maar elementaire manier bewoonbaar te maken voor tijdelijk verblijf. Het is mijn tweede opdracht op het landgoed na Wand Ontvangstkamer/Postkamer.

De schuur is 15 meter lang, 7 meter breed en 7,5 meter hoog en is opgebouwd uit steense muren met een traditionele houten kapconstructie van vier jukspanten, waarvan de ankerbalken zijn opgelegd in de muur. De noordgevel is tijdens de renovatie geheel verwijderd en weer traditioneel opgemetseld, maar nu met vijf grote ramen waarvan de maat is gebaseerd op de maat van de vakken tussen de spanten. In het achterste vak zijn van oorsprong zowel de ankerbalk van het vierde spant als de ankerbalk die zich tegen de topgevel bevindt ruim één meter lager geplaatst dan de andere balken. Dit gegeven is de eerste aanleiding geweest voor het ontwerp van een atelierwoning. Het is voor mij vanaf het begin duidelijk dat de kapconstructie behouden moet blijven en waar mogelijk moet
worden benadrukt.

Luxe en comfort leiden tot vanzelfsprekend handelen en daardoor tot geestelijke afstomping. Ruimtelijke beleving en eenvoud in gebruik zijn daarom een absolute vereiste voor een werkplek en het contact met het werk moet zo constant mogelijk zijn. Hoewel je moet kunnen ‘schuilen’ voor je werk, mag dat niet gebeuren door het dichttrekken van een deur. De atelierwoning KAPKAR/TAW-BW-5860 is een vrijhangende constructie die zich zowel onafhankelijk als afhankelijk in de ruimte manifesteert. Afhankelijk, in de zin dat het bouwwerk rust op de bestaande balklaag en onafhankelijk omdat het zich als een los hedendaags element op symbiotische wijze integreert. Het is gemaakt van grenen constructiemultieplex, een hedendaagse toepassing van hetzelfde hout als de balken waarop het rust. Het element lijkt te bestaan uit een complexe constructie, maar is in feite op een eenvoudige manier geordend. De techniek bevindt zich zo veel mogelijk aan de buitenkant van het element om de binnenruimten zo zuiver mogelijk te houden.

Als eerste is er een vlakke zoldervloer op de scheve ankerbalken geplaatst. Deze vloer is rondom voorzien van een borstwering die aan de zijkanten de schuine lijnen van de jukbenen volgt. De gehele constructie lijkt zo op te gaan in de kapconstructie. In het midden van de zoldervloer is verticaal een gang door de vloer gestoken die naar boven toe wijder wordt om aansluiting te krijgen met het gat in de topgevel. De gang verdeelt de bovenverdieping in twee ruimten, aan de linkerkant een slaapruimte en aan de rechterkant een woonruimte. Beneden steekt de gang op de plek van een voormalig varkensluik 20 cm door de topgevel, eindigend in een heldere ruit, waardoor het toetredende daglicht de atelierwoning in tweeën splijt. Aan deze gang zijn vervolgens drie identieke volumes gehangen, waarvan twee volumes zich onder de zoldervloer bevinden op beganegrondniveau. De linkerruimte doet dienst als douche- en toiletruimte, de rechterruimte als keuken. Het derde volume boven de zoldervloer steekt omgedraaid door de topgevel naar buiten en is voorzien van een grote ruit. Het is niet net als bij een traditioneel balkon een buitenruimte die naar binnen wordt gehaald, maar een binnenruimte die naar buiten wordt getrokken. Dit volume heeft uitzicht op het landgoed en de begraafplaats en doet dienst als denk- en contemplatieruimte.

front view, photo René de Wit

side view, photo René de Wit

side view on kitchen and contemplation room, photo René de Wit

view on kitchen, photo René de Wit

photo by René de Wit

view on stair, photo René de Wit

view on living room, photo René de Wit

view on contemplation room, photo René de Wit

view on contemplation room, photo René de Wit

outside view, photo René de Wit

view on bath room, photo René de Wit

Construction Model

model KAPKAR/ TAW-BW-5860 studio dwelling, photo René de Wit