holder

photo René de Wit

 

KAPKAR/RDP-1407
exhibition design
Museum Boijmans, Rotterdam, NL

In 2007, the Rotterdam Museum Boijmans Van Beuningen asked me to make a design for the exhibition of twelve designs that had been nominated for the Rotterdam Design Award. As these designs and products were radically different from each other and also greatly varied in size and number, I figured it would be best to start with a single type of base and from there to develop an ‘island’ for each of the nominees. These islands consisted of a wooden ‘crane’ from which all sorts of things could be suspended and a plateau that was linked to it and that could be either long or short, placed high or low, depending on the quantity and nature of the products. As a spatial image the island could accommodate both extensive, lively presentations and smaller, modest ones. The island were distributed casually across two rooms, with ample space between them, creating a lively image that ensure equal attention for all nominees and made a good starting point for the members of the jury to make their choice.

From May 26th to August 19th 2007 the ‘Rotterdam Design Prize 2007’ is showing the most important visions in current Dutch design at Museum Boijmans Van Beuningen. Fourteen nominees have been selected from more than two hundred entries from designers, design studios, clients and intermediaries. Their names will be made known during the opening by the chair of the nominations committee Bas Heijne. The exhibition will then officially be opened by Orhan Kaya, Rotterdam’s councilor for Participation and Culture.

The winner will be selected during the exhibition by an international jury and will receive €20,000. The prize-giving will take place on Saturday 30 June 2007. The jury comprises Sam Baron (head of design, Fabrica, Treviso), Didier Krzentowski (director, Galerie Kreo, Paris) and Gareth Williams (curator, V&A Museum, London).

The exhibition ‘Rotterdam Design Prize 2007’ displays a series of projects and design motivations by fourteen leading designers and clients who have made a particularly important contribution to Dutch design over the last two years. The exhibition shows how current social and cultural developments influence design and highlights new partnerships and innovative products. The ‘Rotterdam Design Prize 2007’ presents the work of established designers alongside emerging talent. The exhibition has been designed by Frank Havermans.

In addition to the cash prize, this year there are also several client prizes. The Trustees of the Rotterdam Design Prize has assembled a portfolio of commissions from Rotterdam’s business community. The housing association Com.wonen, the Rotterdam Chamber of Commerce and the Economic Development Board Rotterdam will each award a commission to one of the nominees. The Rotterdam Design Prize hopes that this will provide an active and ongoing impulse for the design climate in the Netherlands.

—— NL————

In 2007 ben ik door Museum Boijmans Van Beuningen gevraagd een ontwerp te maken voor het tentoonstellen van de twaalf genomineerde ontwerpen voor de Rotterdam Designprijs. Omdat het om ontwerpen en producten ging van totaal verschillende orde, die ook zeer verschillend van maat en aantal waren, leek het mij goed uit te gaan van één constante drager. Voor iedere genomineerde is een ‘eiland’ ontwikkeld bestaande uit een houten ‘kraanelement’ waaraan van alles kon worden gehangen en een plateau dat hieraan was vastgekoppeld en dat naar gelang de hoeveelheid en de aard van de producten hoog of laag, lang of kort kon worden uitgevoerd. Als beeld in de ruimte gaf dat zowel aandacht voor uitgebreide, drukke presentaties als wel voor kleine ingetogen presentaties. De eilanden zijn met behoorlijke tussenruimte losjes over de twee ruimten verdeeld, zodat er een levendig beeld ontstond waar iedere genomineerde evenveel aandacht kreeg. Een goede uitgangspositie voor de jury om een keuze te maken.

Van 26 mei tot en met 19 augustus 2007 toont Museum Boijmans Van Beuningen de belangrijkste visies van het actuele Nederlands ontwerp van de afgelopen twee jaar. Uit meer dan 200 inzendingen van diverse ontwerpers, bureaus, opdrachtgevers en bemiddelaars zijn 14 genomineerden geselecteerd. Zij worden tijdens de opening op 25 mei door Bas Heijne, voorzitter van de nominatiecommissie, bekend gemaakt waarna de tentoonstelling wordt geopend door Orhan Kaya, wethouder Participatie en Cultuur.

De genomineerden in alfabetische volgorde zijn : DEMAKERSVAN, Irma Boom, Joris Laarman, KapteinRoodnat, Koninklijke Tichelaar Makkum, Marga Weimans, Marije Vogelzang, Petra Blaisse/Inside Outside, Philips Design, Ranj Serious Games, Strange Attractors, Studio Makkink & Bey, Thonik en Ton Matton.

De winnaar van de Designprijs Rotterdam 2007 wordt in de loop van de tentoonstelling door een internationale jury gekozen en wint een vrij te besteden geldbedrag van 20.000 euro. De uitreiking vindt plaats op zaterdag 30 juni 2007. De jury bestaat uit Fernando Brizio (designer, portugal), Didier Krzentowski (directeur Galerie Kreo, Parijs) en Gareth Williams (curator V&A Museum, London).

De tentoonstelling ‘Designprijs Rotterdam 2007’ toont een serie projecten en de ontwerpmotivatie van 14 toonaangevende ontwerpers en opdrachtgevers die de afgelopen twee jaar een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het Nederlandse ontwerp. De tentoonstelling laat zien hoe actuele maatschappelijke en culturele ontwikkelingen vormgeving beïnvloeden en welke opmerkelijke samenwerkingsverbanden en vernieuwende producten zijn ontstaan. ‘Designprijs Rotterdam 2007’ presenteert werk van reeds bewezen ontwerpers naast dat van jonge ontwerpers. De tentoonstelling is ontworpen door Frank Havermans.

Naast de geldprijs worden er dit jaar een aantal opdrachtprijzen uitgereikt. Het bestuur van de Stichting Designprijs Rotterdam heeft een portefeuille van opdrachten uit het Rotterdamse bedrijfsleven bijeen weten te brengen. Woningcorporatie Com.wonen, de Kamer van Koophandel Rotterdam en de Economic Development Board Rotterdam geven elk aan een van de genomineerden een ontwerpopdracht. Met de Designprijs Rotterdam Opdracht Portfolio hoopt de Stichting Designprijs Rotterdam ook een actieve en voortdurende impuls te geven aan het ontwerpklimaat in Nederland.

Bestuur: Paul Vlug/ voorzitter, Sjarel Ex, Reyn van der Lugt en Marcel Vroom.

Nominatie commissie: Bas Heijne publicist Amsterdam, Edo Dijksterhuis journalist Amsterdam, Hella Jongerius designer Rotterdam, Bruno Ninaber van Eyben designer Delft, Frans Parthesius designer Rotterdam.

Organisatie: Annemartine van Kesteren/artistiek leider - artistic director, Frija Klijn/projectleider - projectmanager, Bodil Jurg assistent projectleider - assistant projectmanager.

De tentoonstelling is een project ondersteund door de stadsredactie van Museum Boijmans Van Beuningen.

photo René de Wit

photo René de Wit

photo René de Wit

photo René de Wit

Construction Model

model KAPKAR/ RDP-1407, photo René de Wit

model KAPKAR/ RDP-1407, photo René de Wit