holder

side reception room, photo by René de Wit

 

Reception/Post room wall
spatial room connector
Monastery ZIN, Vught, NL

double functional facade

I was initially commissioned to create wainscoting in the reception area, from material recycled from the old monastery. I made this more interesting, however, by incorporating the adjoining post room, allowing the establishment of a spatial connection between two differing spaces.

Both rooms are situated in the oldest part of the former monastery. At an earlier period, in the seventeenth century, this portion of the building had been a house, a fact still evident before the renovations. During the building work a number of characteristic features, such as the wooden floors, the ceilings and some old walls, were removed. The only original elements you can still see inside are the four large windows in the two exterior walls which face each other. One of these exterior walls is now an inside wall. I used the shape and format of these large windows as a starting point for the design.

I copied the form of the windows on a 1:1 scale, rotated these copies 90 and 180 degrees and set them in a wall between the two spaces. Giving depth to the 60 x 54-cm ‘window panes’ created boxes that serve as cupboards in the post room. Stationery is kept in the cupboard to the right. Post can be sorted on a counter at standing height. Boxes of supplies are kept in the vertical cupboard to the left. The back of these cupboards is made of planks from the bedrooms once used by novices. These closed backs can be seen in the reception area. Thus the appearance of the reception area is determined by the functional character of the post room. Both rooms contain the same form with a different function: on one side there is an open version, on the other a closed.

Total renovation by Marx & Steketee architects.

Janny Rodermond,
de Architect, November 2001, no. 6

‘Frank Havermans used materials found on the building site to design a piece of furniture that creates both a partition and a connection between the reception and the post room. It integrates the dimensions of existing architectural features with new functions. The final shape is a unique object that manifests itself in both rooms as an almost archaic element.’

________

De opdracht om in de ontvangstkamer een lambrisering te maken van gebruikt materiaal uit het voormalige klooster, heb ik interessanter gemaakt door de belendende postkamer bij de opdracht te betrekken. Zo was het mogelijk een ruimtelijke verbintenis te maken tussen twee verschillende ruimten.

Beide ruimten zijn gelegen in het oudste gedeelte van het voormalige klooster. Nog eerder, in de zeventiende eeuw, was het een villa. De oude sfeer was voor de renovatie van het gebouw nog goed voelbaar. Tijdens de bouw is een aantal karakteristieke elementen zoals houten vloeren, plafonds en oude muren verdwenen. De enige oorspronkelijke elementen die je van binnenuit nog kan waarnemen, zijn de vier grote ramen in de twee tegenover elkaar liggende buitengevels. Een van deze buitengevels staat nu binnen. De vorm en de maat van deze grote ramen heb ik als uitgangspunt gebruikt voor de opdracht.

De ramen zijn 1:1 nagebouwd en vervolgens 90 en 180 graden gekanteld en gefixeerd in een wand tussen de twee ruimtes. Door diepte te geven aan de maat van het glas, 60 x 54 cm, ontstaan er kisten die in de postkamer door de indeling dienstdoen als kasten. In de rechter horizontale
kast bevindt zich het postmateriaal. Aan het op stahoogte geplaatste werkblad kan de post worden gesorteerd. In de linker verticale kast staan bevinden zich dozen met voorraad. De achterwanden van deze kisten bestaan uit planken uit de voormalige slaapkamers van de novicen. Deze dichte kant van de kisten is in de ontvangstkamer zichtbaar. Zo wordt het beeld van de ontvangstkamer veroorzaakt door de functionaliteit van de postkamer. In de twee kamers is hetzelfde beeld zichtbaar met een andere functie: aan de ene zijde een open, en aan de andere zijde een gesloten versie.

Totale renovatie Marx & Steketee architecten.

Janny Rodermond,
de Architect, november 2001, nr. 6

Frank Havermans heeft met behulp van bouwmaterialen die hij op de bouwplaats gevonden heeft een meubel ontworpen dat zowel de scheiding als de verbinding vormt tussen de ontvangst- en de postkamer. Het integreert de maten van bestaande architectonische elementen met nieuwe functies. Het eindbeeld is een uniek object dat zich in beide ruimtes tegelijk manifesteert als een haast archaïsch element.

side post room, photo by René de Wit

Construction Model

model side reception room, photo by René de Wit

model side post room, photo by René de Wit