holder

side view, photo René de Wit

 

KAPKAR/MS-19A
multifunctional cabinet
's-Hertogenbosch, NL

​commissioned by Hilberink Bosch Architecten, in collection of Joep Mol Architect

I was asked by Hilberink Bosch architects to develop a cupboard for their offices. Its main purpose was to organize small items that were currently scattered over a number of drawers and cupboards. KAPKAR/MS-19A is a visually dominant object that can clearly be seen from the street. It appears disproportionately large in the narrow, elongated office space, distracting attention from its surroundings and providing an area of calm.The cupboard is divided into three sections. The section to the right comprises a stack of boxes whose format derives from a window in the original office, a remnant of the printing works which once occupied the building. The projecting column of boxes is a logical consequence of a structural concrete element jutting from the wall. The boxes in the right-hand section of the cupboard are partially subdivided into compartments. Their contents are largely hidden from sight by detachable panels. In the middle section, a narrow door gives access to the original toilet; you walk through the cupboard as it were. The left section is an open ring that projects into the room, creating a space used as a counter where the office widens. Behind the ring is a hand basin with a tap and a number of shelves for supplies.

____

Door Hilberink Bosch architecten werd mij gevraagd een kast te ontwikkelen voor hun bureau. Het zou voornamelijk kleine spullen die tot dan toe verspreid lagen over diverse laden en kasten moeten ordenen. KAPKAR/MS-19A is een beeldbepalend element dat vanaf de straat goed zichtbaar is. Bij binnenkomst in het smalle langwerpige kantoor manifesteert het zich buiten verhouding groot in de ruimte. Hierdoor leidt het de aandacht van de omgeving af. Het geeft rust. De kast is opgesplitst in drie gedeelten. Het rechtergedeelte is een stapeling van kisten, waarvan de maat is gebaseerd op een glasmaat van het nog aanwezig kantoortje van de daar voorheen gevestigde drukkerij. De verspringing naar buiten is het logische gevolg van een constructief betonnen element dat uit de muur kraagt. De kisten zijn gedeeltelijk weer onderverdeeld in vakken. De inhoud wordt grotendeels aan het zicht onttrokken door afneembare panelen. Het middengedeelte verschaft middels een smalle deur toegang tot het oorspronkelijke toilet. Je loopt als het ware door de kast heen. Het linkergedeelte is een open ring die in de lengterichting de ruimte insteekt. Door de verbreding in het kantoor ontstaat hier een ruimte die wordt gebruikt als counter. Achter de ring bevinden zich een fontein met kraantje en een aantal planken voor de voorraad.

front view, photo René de Wit

side view on pantry, photo René de Wit

Construction Model

model KAPKAR/ MS-19A multifunctional cabinet, photo René de Wit