holder

photo René de Wit

 

KAPKAR/DOK-118
architectural installation
De Oude Kerk, Amsterdam, NL

Exhibition ‘De Laatste Ruimte’

Stichting RUIM

De Oude Kerk, Amsterdam

380 x 390 x 420 cm

Buitenlandvaarders Chapel

recycled construction plywood, square timber, concrete plywood, threaded rods, nuts, steel cables, tensioners, screws, paint

The Oude Kerk, Amsterdam’s most ancient monument, is located in the middle of the Wallen, the city’s red-light district. As soon as you enter the church from this hectic neighborhood, you arrive in an oasis of calm. The church has the dimensions of a covered city square and is charged with symbolism. A distinctive feature of the interior is the enormous organ which is regularly played. Its grandiose sound makes the church seem even more spacious. Many centuries of building, expansion and refurbishment have contributed to the church’s monumental appearance. An accumulation of many thoughts and actions has created its present form.

The KAPKAR/DOK-118 installation forms part of ‘De Laatste Ruimte’ (The Last Space) group exhibition. The title refers to the space in which you would like to die. You generally cannot choose the moment of your death, for this tends to arrive unexpectedly. So I took the venue for
the exhibition as my starting point. The floor, and thus the floor plan, of the church is comprised entirely of tombstones and so compels you to think about death.

KAPKAR/DOK-118 is an installation that I developed from the church’s initial, thirteenth-century floor plan. My approach was to return to the original situation and develop a totally different form from the same floor plan. When decisions receive a different interpretation, other images, spaces and buildings are created.

KAPKAR/DOK-118 is not just an image in space, it is also an image of space. An imaginary and schematic model of the church as it might have been if different decisions had been taken, starting from the same original situation and following an alternative time line.

______

De Oude Kerk is het oudste monument van Amsterdam en bevindt zich midden op de Wallen. Zodra je vanuit dit hectische gebied de kerk betreedt, kom je in een oase van rust. De kerk heeft de maat van een overdekt plein en is beladen met symboliek. Bijzonder is het enorme orgel dat regelmatig bespeeld wordt. Dit bombastische geluid doet de kerk nog ruimtelijker lijken. Vanuit vele eeuwen van bouwen, uitbreiden en verbouwen is de huidige monumentale situatie ontstaan. De opeenstapeling van vele gedachten en handelingen heeft geleid tot deze verschijningsvorm.

De installatie KAPKAR/DOK-118 maakte deel uit van de groepstentoonstelling ‘De Laatste Ruimte’. De titel refereert aan de ruimte waar je zou willen sterven. Omdat je dit moment zelf niet kunt kiezen – dit komt meestal onverwacht – heb ik de plek van de tentoonstelling als uitgangspunt genomen; de vloer en daarmee dus ook de plattegrond van de kerk bestaan geheel uit grafstenen en dwingen je tot nadenken over de dood.

KAPKAR/DOK-118 is een installatie die is ontwikkeld vanuit de eerste, dertiende-eeuwse plattegrond. In mijn benadering ben ik teruggegaan naar de beginsituatie en heb vanuit dezelfde plattegrond een totaal andere verschijningsvorm ontwikkeld. Als beslissingen anders worden geïnterpreteerd, ontstaan andere beelden, ruimtes, gebouwen.

KAPKAR/DOK-118 is niet alleen een beeld in de ruimte, maar ook een beeld van de ruimte. Een imaginair en schematisch model van de kerk zoals die zou kunnen zijn na het nemen van andere beslissingen vanuit eenzelfde situatie via een andere tijdslijn.

photo René de Wit

photo René de Wit

Construction Model

model KAPKAR / DOK-118, photo René de Wit