holder

side view, photo René de Wit

 

KAPKAR/Akkerstraat 23
structural alteration
Eindhoven, NL

23 Akkerstraat is a structural alteration to a private home in Eindhoven. The clients, who have lived in the property for 15 years, thoroughly refurbished the building in 1991. The component I was asked to restructure had a short programme of requirements:

- Turn the kitchen and utility room into a single space, creating one kitchen

- More daylight.

- The space did not have to be enlarged, simply improved.

The kitchen is situated at the back of the house, a terraced dwelling in a residential area dating from 1926. The narrow back garden was largely filled with a concrete shed that had been built onto the kitchen. This was demolished. I took as my starting point the specific character of the box-like kitchen extension. I decided that the lowest layer of the masonry, the damp-proof course, 80 cm high, of dark misfired bricks, was worth retaining. Nor did I change the flat roof.

Between the damp-proof course and the top of the windows and door I cut a hole in the rear and side walls. Into this hole I inserted a wooden object that was clamped in and around the old space, thereby creating a new space, formed of two components: the old brick ‘box’ and the new wooden element, a symbiosis between old and new. There are four openings in this object. The most striking of these is the large window in the back, whose total dimensions are 3 x 3 m with glass measuring 2 x 2 m. This back wall is angled forwards over the window parapet. Inside is a bench, facing the kitchen, and above this a space, behind the glass, where it is possible to sit. It is a tranquil area – it muffles sounds – a space in which to reflect. The narrow window in the side enhances contact with the outside. A third window in the shaft on the roof allows subtle daylight to enter the kitchen. In the fourth opening is a tapering door. The entire wooden extension could be described as an over-sized, spatial and structural window frame that has been inserted into the original box.

______

Akkerstraat 23 is een verbouwing van een particulier pand in Eindhoven. Sinds vijftien jaar bewoonden de opdrachtgevers het pand, dat in 1999 grondig werd aangepakt. De deelopdracht waarvoor ik werd gevraagd, had een klein programma van eisen:

– keuken en bijkeuken tot één ruimte maken, tot keuken samentrekken

– meer daglichttoetreding

– ruimte hoeft niet groter, maar ruimtelijk wel beter.

De keuken bevindt zich aan de achterzijde. Het rijtjeshuis is onderdeel van een woonwijk uit 1926. De smalle achtertuin was voor een groot deel dichtgebouwd met een betonnen schuur die in het verlengde van de keuken was aangebouwd. Deze schuur is als eerste verwijderd. Als uitgangspunt heb ik het specifieke karakter van het uitgebouwde doosje bewaard. De onderste laag van het metselwerk, het zogenaamde trasraam
van 80 cm hoog en gemetseld van donkere misbaksels, vond ik de moeite waard om te handhaven. Ook aan het platte dak heb ik niets gewijzigd.

Tussen het trasraam en de bovenkant van de ramen en deur heb ik een gat in de gevel gezaagd. In dit nieuwe gat heb ik een object geplaatst dat zich in en om de oude ruimte klemt. Op deze manier wordt er een nieuwe ruimte gecreëerd, gevormd door twee bestanddelen: de oude bakstenen doos en het nieuwe houten element, een symbiose tussen oud en nieuw. Er bevinden zich vier openingen in het object. Het meest opvallende is het grote raam aan de achterzijde, totale maat hiervan is 3 x 3 meter met daarin een ruit van 2 x 2 meter. Deze achterzijde helt schuin naar voren en steekt over de borstwering heen. Binnen bevindt zich een bank die gericht is op de keuken met daarboven een ruimte, achter het glas, waar je in
kunt gaan zitten. De ruimte werkt verstillend – geluiden verstommen – het is een ruimte om na te denken. Het smalle raam in de zijkant versterkt het contact met buiten. Op het dak, in de koker, bevindt zich een derde raam dat subtiel daglicht naar binnen voert. In de vierde opening bevindt zich een taps toelopende deur. De gehele houten verbouwing zou je kunnen omschrijven als een overgedimensioneerd ruimtelijk en constructief kozijn dat in de oorspronkelijke doos is geschoven. Een symbiose van oud en nieuw.

side view, photo René de Wit

front view, photo René de Wit

back view, photo René de Wit

inside view, photo René de Wit

Construction Model

model Akkerstraat 23, photo René de Wit

model Akkerstraat 23, photo René de Wit