holder

 

interview BOUWWERELD (Dutch) Tijdelijke installaties van Frank Havermans
1 maart 2019

Door Peter de Winter

Van jongs af aan wilde hij zich niet laten vangen in een systeem of bureaucultuur, maar zelf dingen ontwikkelen. Na de Akademie voor Kunst en Vormgeving koos hij er dan ook voor geen architectuuropleiding te volgen, terwijl hij wist dat het zijn vakgebied zou worden. Kunstenaar Frank Havermans maakt op onverwachte locaties tijdelijke installaties die op eigentijdse wijze refereren aan de historie van de plek. Die vrije manier van met architectuur omgaan is zijn doel.

Lees het artikel op de site van BOUWWERELD