holder

KAPKAR/ BB-N34 on the list op 100 key pieces in The Netherlands, photo by René de Wit

 

100 Key pieces art in public space The Netherlands
since 1945

Bekendmaking 100 sleutelwerken kunst in de openbare ruimte sinds 1945

Aanstaande vrijdag 13 maart is de website www.sleutelwerken.nl online gegaan. 100 geselecteerde kunstwerken staan verspreid door het hele land, sommige behoren tot ons collectief geheugen en andere keuzes zijn verrassend te noemen. Deze lijst is het resultaat van een onderzoek van BK-informatie naar deze kunstgeschiedenis.

Kunst in de openbare ruimte

In 75 jaar heeft Nederland een belangrijke kunstgeschiedenis opgeleverd, namelijk die van kunst in de openbare ruimte. De omvang en ontwikkelingen erbinnen zijn wereldwijd uniek. Om dit zichtbaar te maken toont BK-informatie 100 sleutelwerken uit de omvangrijke en diverse collectie naoorlogse kunstwerken die Nederland rijk is. Met dit overzicht starten we een discussie, over de huidige staat van kunst in de openbare ruimte en over de toekomst en de kansen voor deze discipline.

Sleutelwerken

Sleutelwerken zijn kunstwerken die artistiek, historisch, ruimtelijk of maatschappelijk van belang zijn of zijn geweest. Sleutelwerken zijn vertegenwoordigers van een tijdgeest; dat wil zeggen dat ze typerend zijn voor een bepaalde periode in de geschiedenis van kunst in de openbare ruimte. Of ze hebben bijgedragen aan de bewustwording rond een onderwerp en zijn opgenomen in wat we noemen; het collectief geheugen. Veel sleutelwerken veroorzaakten controverse, ze kennen duidelijke voor- en tegenstanders.

Geschiedenis

Het zal geen verrassing zijn dat net na de oorlog veel monumenten ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog een plaats kregen in de openbare ruimte. Tijdens de wederopbouw kwam er veel aandacht voor kunst en stadsverfraaiing. Er was een enorme hoeveelheid openbare ruimte die gevuld moest worden. In de jaren 60-70 zijn de kunstwerken verweven met de omgeving en veelal in eenheid met de architectuur ontworpen. Deze periode werd opgevolgd door kunst waarbij sociale en politieke onderwerpen werden aangepakt en de samenleving, of een bepaalde groep mensen wordt erbij betrokken en zo onderdeel van de uitvoering. Ook raakten kunstwerken los van hun plaats. Er kwamen kunstwerken die zich meer richtten op gebruikers en bewoners dan op de plek waar ze werden uitgevoerd. Kunst heeft het vermogen om het ongewone in het gewone te laten zien en de vanzelfsprekendheid te doen kantelen.

Initiatiefnemer

Vanwege het 40-jarig bestaan van BK-informatie, het vakblad voor beeldend kunstenaars, besloot het om een jubileumproject op te zetten rond de kunstgeschiedenis waar het zelf zo nauw mee verbonden is: de kunst in de openbare ruimte. Een speciale werkgroep benoemde 100 sleutelwerken vanaf 1945 tot heden. Op www.sleutelwerken.nl en in BK-informatie worden vanaf 13 maart alle 100 werken getoond.

website sleutelwerken.nl

pagina BB-N34 op sleutelwerken.nl